data recovery
  Elkom Computers Trade   Elkom Computers Trade  
         

 

 

 

Elkom Computers Trade

 

 

pos-sistemi-srbija-beogradSPECIJALNA PONUDA

Uz svaku kupljenu kasu bilo kog proizvođača, nudimo originalan (aplikativni) software za apoteke, maloprodaju, restorane. Software je potpuno kompatibilan sa Zakonom o fiskalnim kasama, Zakonom o trgovini i sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Fisklane Kase

Elkom Computers Trade je ovlašćeni distributer i serviser za Srbiju

 

EI ERC

 

EI ERC - FAVOURITE

KARAKTERISTIKE FISKALNE KASE:

INTEGRISANI GPRS TERMINAL
(za rad sa serverom PU i rad sa serverom korisnika)

 

Do 12000 artikala, 8 odeljenja, 25 operatera, 9 poreskih stopa

Broj dnevnih izveštaja: 2418

Logo preduzeća

Mešovito plaćanje

4 režima rada: prodavnica, restoran, fiskalni štampač i "on-line" režim rada

Kalkulator

PRIKLJČCI: 4xRS232 (2xPC, bar-kod skener, vaga) i konektor za fioku za novac

NAPAJANJE:
Preko mrežnog ispravljača: 220V / 7V - 5A
Baterijsko napajanje: 5 x 1.2V - 2Ah

 

 

Favourite Fisklana Kasa

 

 

DIMENZIJE:

216 x 202 x 77 mm; 1,3 kg

ŠTAMPAČ:

APS termalni štampač
širina papira: 55 mm (35 mm za račun i 20 mm za kontrolnu traku)

Displej: 2 alfanumerička displeja, 16 karaktera (sa pozadinskim osvetljenjem)

 

EI ERC - PARTNER

KARAKTERISTIKE FISKALNE KASE:

Malih je dimenzija,
a izuzetno velikih mogućnosti.

Predviđen je za veliki obim štampe
i dugotrajnu upotrebu.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Vrsta objekta -
  prodavnica / restoran

 • Do 60000 artikala

 • 16 odeljenja

 • 9 poreskih stopa

 • 64 operatera

 • Mešovita plaćanja

 • Logo preduzeća koji se može programirati

 • Brzina RS232 komunikacije
  56 Kbps

 • Eternet mrežni priključak
  10 Mbps

 • Štampanje slobodnog teksta

IZVEŠTAJI:

 • Promet po artiklima,
  odeljenjima i operaterima

 • 3000 dnevnih izveštaja

 • Periodični izveštaji

 • Presek stanja

 

ŠTAMPAČ:

 • Dva štampača

 • Termalna tehnologija

 • 18 linija u sekundi

 • 32 karaktera po liniji

 • Širina papira  2 x 57 mm

 • Automatski sekač papira

 • Garantovana štampa
  50 km trake

 

PArtner fiskalna kasa

 

PRIKLJUČCI:

 • Dva  RS 232  interfejsa za:

  • eksterni displej

  • PC

 • Eternet priključak

 • Priključak za fioku za novac

 

DISPLEJ:

 • Ugrađeni alfanumerički LCD
  sa pozadinskim osvetljenjem,
  2 reda po 16 karaktera

 • Opciono:  eksterni displej

 

NAPAJANJE:

 • Napon :  220 V 
  (+10%;  -15%)

 • Frekvencija : 50 Hz (±2%)

DIMENZIJE:

 • 262 x 238 x 120 mm

 

TEŽINA:

 • 3,2 kg

 

 

EI ERC - LOGIC

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Do 32 odeljenja

 • Do 6000 artikala

 • 9 poreskih stopa

 • 5 platnih kartica

 • 6 grupa artikala

 • Mešovita plaćanja

 • Kusur

 • Ispravke

  • poslednje operacije

  • operacije koja je prethodila poslednjoj

 • Pomoć operateru

 • Potpuni i delimični periodični izveštaji (po odeljenjima, artiklima, finansijski, itd.)

 • Periodični radni i fiskalni izveštaji

 • 5/7 linija zaglavlja računa

 • 6 linija za poruke kupcu i reklamne poruke

 • Logo preduzeća

 • Veličine slova na računu: normalna, duple visine, duple širine, duple širine i visine

 • Promotivna grafika za posebnu vrstu robe, događaja, godišnjica, posebnih ponuda

 

ŠTAMPAČ:

 • Termalna tehnologija

 • Dve nezavisne jedinice

 • 12 linija u sekundi

 • 18/24 karaktera po liniji

 • Širina papira 2 x 44,5 mm

 • 80 mm maksimalni prečnik rolne

 • Senzorska indikacija kraja rolne

 

 

Logic fiskalna kasa

TASTATURA:

 • 39 tastera

 • 22 se mogu programirati

ČITAČ ČIP KARTICA:

 • 2KBit - ISO 7816

DISPLEJ:

 • Operater :  alfanumerički LCD sa pozadinskim osvetljenjem (16 karaktera)

 • Kupac :  pokretni numerički LCD sa pozadinskim osvetljenjem (10 karaktera)

KLJUČ:

 • 6 radnih pozicija

 • 3 tipa ključa (2 kompleta)

 

PRIKLJUČCI:

 • Tri  RS 232  za PC, bar kod čitač, kreditne kartice, itd.

NAPAJANJE:

 • 220 V  (+10%;  -15%)   50 Hz  (±2%)

DIMENZIJE:

 • 363 x 319 x 230 mm

TEŽINA:

 • 3,9 kg

 

 

 

 

EI ERC - COMPACT

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Do 3000 artikala

 • 10 odeljenja

 • 16 operatera

 • 9 poreskih stopa

 • Mešovita plaćanja

 • Logo preduzeća koji se može programirati

 • Režim kalkulator

 • Režim "on-line" i "fiskalni štampač"

 • Unos podataka o artiklima preko tastature kase i PC-a

 • Štampa 5000 linija računa sa punim baterijama, bez mrežnog napajanja

 • Radna temperatura:  od -20°C do + 40°C

 

IZVEŠTAJI:

 • Po artiklima, odeljenjima, grupama proizvoda i operaterima

 • Dnevni izveštaj sa i bez nuliranja

 • Periodični izveštaj:  po datumima ili periodima

ŠTAMPAČ:

 • Termalna tehnologija

 • 5 linija u sekundi

 • 18 karaktera po liniji

 • Širina papira 55 mm
  (35 mm za račun i 20 mm za kontrolnu traku)

TASTATURA:

 • 23 tastera

 

Compact fiskalna kasa

PRIKLJUČCI:

 • Jedan  RS 232  interfejs za:

  • PC

  • Bar kod čitač

  • Elektronsku vagu

DISPLEJ:

 • Operater :  numerički LCD, 10 karaktera

 • Kupac :  numerički LCD, 10 karaktera

ZAKLJUČAVANJE:

 • 3 nivoa pristupa

 • lični pristupni kod operatera

NAPAJANJE:

 • Napajanje preko mrežnog ispravljača
  220 V / 7,5 V ;    500 mA

 • Baterijsko napajanje  4 x 1,2 V / 1,3 Ah

 • Automatsko punjenje baterija

DIMENZIJE:

 • 172 x 165 x 67 mm

TEŽINA:

 • 610 g

 

EI ERC - COLIBRI

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Vrsta objekta - prodavnica / restoran

 • Broj artikala:  4000 za prodavnice, 2000 za restorane

 • 8 odeljenja

 • 10 grupa proizvoda

 • 9 poreskih stopa

 • 12 operatera za prodavnice i 25 operatera za restorane

 • Mešovita plaćanja

 • Logo preduzeća koji se može programirati

 • Izračunavanje procenta / vrednosti marži

 • Režim kalkulator

 • Restoranski režim rada

  • 256 računa kupaca

  • Automatska štampa vezana za bar, kuhinju, bife

 • Režim "on-line" i "fiskalni štampač"

 • Mogućnost daljeg razvijanja funkcija

IZVEŠTAJI:

 • Po artiklima, odeljenjima, grupama proizvoda i operaterima

 • Dnevni izveštaj sa i bez nuliranja

 • Periodični izveštaj:  po datumima ili periodima

 • Kompletan pregled za ceo period rada kase

ŠTAMPAČ:

 • Termalna tehnologija

 • 5 linija u sekundi

 • 20 karaktera po liniji

 • Širina papira 55 mm
  (35 mm za račun i 20 mm za kontrolnu traku)
 

Colibri fiskalna kasa

TASTATURA:

 • 29 tastera

PRIKLJUČCI:

 • Četiri  RS 232  za:

 • PC

 • Bar kod čitač

 • Elektronsku vagu

 • Terminal za bezgotovinsko plaćanje ili čitač magnetne kartice

DISPLEJ:

 • Operater :  alfanumerički LCD, 16 karaktera

 • Kupac :  alfanumerički LCD, 16 karaktera

ZAKLJUČAVANJE:

 • 5 radnih pozicija

 • Lični pristupni kod operatera

NAPAJANJE:

 • Napon:  220 V  (+10%;  -15%)

 • Frekvencija:  50 Hz  (±2%)

 

DIMENZIJE:

 • 262 x 238 x 120 mm

TEŽINA:

 • 3 kg

EI ERC - MOBIKA

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Do 3000 artikala

 • 10 odeljenja

 • 16 operatera

 • 9 poreskih stopa

 • Mešovita plaćanja

 • Logo preduzeća koji se može programirati

 • Režim kalkulator

 • Režim "on-line"

 • Unos podataka o artiklima preko tastature kase i PC-a

 • Štampa 5000 linija računa sa punim baterijama, bez mrežnog napajanja

 • Radna temperatura:  od -20°C do + 40°C

IZVEŠTAJI:

 • Po artiklima, odeljenjima, grupama proizvoda i operaterima

 • Dnevni izveštaj sa i bez nuliranja

 • Periodični izveštaj:  po datumima ili periodima

ŠTAMPAČ:

 • Termalna tehnologija

 • 5 linija u sekundi

 • 18 karaktera po liniji

 • Širina papira 55 mm
  (35 mm za račun i 20 mm za kontrolnu traku)

TASTATURA:

 • 29 tastera

 

 

Compact fiskalna kasa

PRIKLJUČCI:

 • Jedan  RS 232  interfejs za:

  • PC

  • Bar kod čitač

  • Elektronsku vagu

DISPLEJ:

 • Operater :  numerički LCD, 10 karaktera

 • Kupac :  numerički LCD, 10 karaktera

ZAKLJUČAVANJE:

 • 3 nivoa pristupa

 • lični pristupni kod operatera

NAPAJANJE:

 • Napajanje preko mrežnog ispravljača
  220 V / 7,5 V ;    500 mA

 • Baterijsko napajanje  4 x 1,2 V / 1,3 Ah

 • Automatsko punjenje baterija

DIMENZIJE:

 • 189 x 90 x 54 mm

TEŽINAIJE:

 • 320 g

 

<< nazad

Elkom Computers Trade
  Elkom Computers Trade

 

 

 


Elkom Computers Trade

 

 


Elkom Computers Trade

Elkom Computers Trade

 


Elkom Computers Trade


Elkom Computers Trade

Elkom Computers Trade, TC PIRAMIDA, J.Gagarina 151A, Prizemlje, Lokal 28, Novi Beograd
Tel (011) 217-51-58   Fax (011) 2164-623

FISKALNA KASA
EI - ERC FAVOURITE


Elkom Computers Trade
Prаvnа formа:
Društvo sа ogrаničenom odgovornošću sedište: Beogrаd-Novi Beogrаd
Puno poslovno ime: ELKOM COMPUTERS TRADE DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD, JURIJA GAGARINA 151A, LOKAL 28
Adresа: Jurijа Gаgаrinа 151A, lokаl 28, Beogrаd-Novi Beogrаd, Srbijа, Tržni Centar Piramida, Blok 44

Fiskalne Kase  |  Termalne Rolne   POS Sistemi  |  Laptop Oprema  |  Data Recovery  |  Kontakt